Konstruujemy na zlecenie Klienta umowy o roboty budowlane, umowy najmu, przedstępne umowy dotyczące zakupu nieruchomości, umowy rezerwacyjne nieruchomości.