Udzielamy informacji nabywcom lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych o zasadach i trybach zawierania umów deweloperskich, o prawach i obowiązkach stron umowy deweloperskiej, o środkach ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, o treści umowy deweloperskiej oraz o zasadach postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.