Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę oraz po zakończeniu budowy zebraniem wymaganych dokumentów w celu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie.