Doradztwo w zakresie uzyskiwania przez Cudzoniemców zezwolenia na nabycie nieruchomości.